Τσιλιμένη Τ. ‘Τεύχος 6 - Καλωσόρισμα’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Ιανουάριος 2007, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2007.486.