Τσιλιμένη Τ. ‘ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Σεπτέμβριος 2023, https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1958.