Καρανικολάου Θ. ‘Έμφυλοι ρόλοι της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας μέσα από το έργο της Άλκης Ζέη: Η μωβ ομπρέλα’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Σεπτέμβριος 2023, σσ. 36-51, https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1951.