Σπύρου Α., Μάγος Κ., και Τσιλιμένη Τ. ‘Η διαπολιτισμική διάσταση σε σύγχρονες διασκευές κλασικών παραμυθιών: Η περίπτωση του Rapunzel to the Rescue της Lucy Rowland (2020)’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Δεκέμβριος 2022, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2022.1580.