Αγγελάκη Ρ.-Τ. ‘ Συμβολισμοί και ανατροπές’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Δεκέμβριος 2022, doi:10.26253/heal.uth.ojs.kei.2022.1269.