Τσιώρη D. ‘The Pedagogical Dimensions of Food in Children’s Literature: The Paradigm of Greek children’s Literature’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Δεκέμβριος 2022, https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1251.