[1]
Τσάτσου-Νικολούλη Σ. ., ‘«Τα ματωμένα χώματα» της Δ. Σωτηρίου μέσα από την οπτική της Αισθητικής Ανταπόκρισης του W. Iser και της Δημιουργικής Γραφής’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, Ιουλίου 2022.