[1]
Σκώττη Μ., ‘Διαβάζοντας τα εφηβικά μυθιστορήματα της Βούλας Μάστορη υπό το φως της Θεωρίας του Wolfgang Iser’, ΚΕΙΜΕΝΑ, Ιουλίου 2022.