[1]
Βασιλούδη Β., ‘Η Μόνα Λίζα του Leonardo Da Vinci ... στα σαλόνια των διασκευών για παιδιά’, ΚΕΙΜΕΝΑ, Ιουλίου 2022.