[1]
Μπέλλου Γ., Τσιλιμένη Τ., και Καρακίτσιος Α., ‘Λογοτεχνική γραφή και έμπνευση: Απόψεις συγγραφέων’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, Δεκεμβρίου 2021.