[1]
Γεωργία Μπέλλου, Τασούλα Τσιλιμένη, και Ανδρέας Καρακίτσιος, ‘Λογοτεχνική γραφή και έμπνευση: Απόψεις συγγραφέων’, ΚΕΙΜΕΝΑ, Δεκεμβρίου 2021.