[1]
Τσιλιμένη Τ., ‘Bιβλιοπαρουσίαση της Τασούλας Τσιλιμένη: Ο Ονειροταχυδρόμος , Ίδιοι μα και διαφορετικοί’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, Δεκεμβρίου 2019.