[1]
Τασούλα Τσιλιμένη, ‘Η Θεσσαλία στον έντεχνο και λαϊκό λόγο(Λογοτεχνία- Δημοτικό τραγούδι-Λαϊκή παράδοση)’, ΚΕΙΜΕΝΑ, Ιουλίου 2009.