[1]
Τσιλιμένη Τ., ‘Το υφαντό της Πηνελόπης Διαχρονικές αναγνώσεις για την προσωπικότητα και το έργο της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, Δεκεμβρίου 2008.