[1]
Τασούλα Τσιλιμένη, ‘Καλλιεργώντας την κριτική σκέψη σε αναγνώστες πρωτοσχολικής και προσχολικής ηλικίας με εικονογραφημένα παιδικά βιβλία ’, ΚΕΙΜΕΝΑ, Δεκεμβρίου 2019.