[1]
Γεωργία Καραντώνα και Τασούλα Τσιλιμένη, ‘Η αξιοποίηση της ένατης τέχνης για την προσέγγιση του Ολοκαυτώματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ’, ΚΕΙΜΕΝΑ, Ιουνίου 2019.