[1]
Καραντώνα Γ. και Τσιλιμένη Τ., ‘Η αξιοποίηση της ένατης τέχνης για την προσέγγιση του Ολοκαυτώματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, Ιουνίου 2019.