[1]
Αγγελική Γιαννικοπούλου, ‘Η αναπηρία στο εικονογραφημένο βιβλίο ’, ΚΕΙΜΕΝΑ, Ιουλίου 2018.