[1]
Γουλής Δ., ‘ Η σιωπή της Ρουθ και η φωνή της Ρεβέκκας: εικόνες Εβραίων και απόηχοι της Shoah στην ελληνική λογοτεχνία για παιδιά και νέους’., ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, Ιουλίου 2013.