[1]
Τσιλιμενη Τ. και Πανάου Π., ‘Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ στην Ελλάδα - Ένα συγκριτικό μωσαϊκό της διασκευής, μετάφρασης και υποδοχής του κλασικού παραμυθιού των Grimm στον ελληνόφωνο χώρο’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, Φεβρουαρίου 2013.