[1]
Τσιλιμένη Τ., ‘«Μεγάλες προσδοκίες»: Συνομιλώντας για τη δημιουργική γραφή με φοιτητές του ΠΤΠΕ του Π.Θ. ’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, Ιουλίου 2012.