[1]
Τσιλιμένη Τ. και Νταβλαμάνου Έ., ‘Η Toni Morrison και τα βιβλία της για παιδιά: Μια σύντομη παρουσίαση. ’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, Ιουλίου 2009.