[1]
Πατέρα Α. και Τσιλιμένη Τ., ‘Ο θάνατος του παππού στα σύγχρονα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία ’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, Μαρτίου 2008.