[1]
Έφη Πέτκου, ‘Ο θάνατος στην παιδική λογοτεχνία ’, ΚΕΙΜΕΝΑ, Μαρτίου 2008.