[1]
Τυρπάνη Π., ‘Ιδεολογικές και αισθητικές μετατοπίσεις από τους Νικητές (1983) της Ζωρζ Σαρή στην Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα (1987) της Άλκης Ζέη’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, σσ. 52–67, Σεπτεμβρίου 2023.