[1]
Καρανικολάου Θ., ‘Έμφυλοι ρόλοι της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας μέσα από το έργο της Άλκης Ζέη: Η μωβ ομπρέλα ’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, σσ. 36–51, Σεπτεμβρίου 2023.