[1]
Αραβανή Ε., ‘«Μα δεν πήρες είδηση τίποτα;» «Όχι, Φάρμουρ, τίποτα». Καλλιεργώντας την Ενσυναίσθηση μέσω της Δημιουργικής Γραφής στο έργο της Άλκης Ζέη «Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της» ’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, σσ. 20–35, Σεπτεμβρίου 2023.