[1]
Παπαηλία Ά., ‘Από τη σελίδα στη μικρή οθόνη: Μια συγκριτική ανάλυση του βιβλίου της Άλκης Ζέη, «Το Καπλάνι της Βιτρίνας», και της τηλεοπτικής του απόδοσης’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, σσ. 1–19, Σεπτεμβρίου 2023.