[1]
Φώκιαλη Ε., ‘Καμιά Ιστορία δεν Είναι Νησί.: Οικοδόμηση μυθοπλαστικών κόσμων στη μακρο-αφήγηση της Μαρίας Παπαγιάννη’, ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS, Δεκεμβρίου 2022.