Συντακτική επιτροπή του περιοδικού (2022) ‘Τεύχος 36 - Καλωσόρισμα’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2022.982.