Μπέλλου Γ., Τσιλιμένη Τ. και Καρακίτσιος Α. (2021) ‘Λογοτεχνική γραφή και έμπνευση: Απόψεις συγγραφέων’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2021.801.