Νόρα Αναγνώστου (2021) ‘Eπιλέγοντας ποιήματα για παιδιά σχολικής ηλικίας’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2021.799.