Τσιλιμένη Τ. (2021) ‘1821 και Παιδική/Εφηβική Λογοτεχνία’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2021.788.