Τσιλιμένη Τ. . και Μηκέ Γ. . (2020) ‘Η λειτουργία του τίτλου σε βιβλία χωρίς λέξεις (wordless book)’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2020.691.