Αγγελική Γιαννικοπούλου (2018) ‘Η αναπηρία στο εικονογραφημένο βιβλίο ’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2018.640.