Τσιλιμένη Τ. (2016) ‘Τεύχος 22 - Καλωσόρισμα ’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2016.611.