Γιαννικοπούλου Α. (2015) ‘Ιστορίες από την Ιστορία. Το ιστορικό εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο ’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2015.596.