Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης (2014) ‘Παραμύθι και Δημιουργικότητα του παιδιού ’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2014.578.