Παναού Π. (2011) ‘Και τι μου χρειάζεται εμένα η Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία’;, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2011.530.