Τσιλιμένη Τ. και Νταβλαμάνου Έ. (2009) ‘Η Toni Morrison και τα βιβλία της για παιδιά: Μια σύντομη παρουσίαση. ’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2009.502.