Έφη Πέτκου (2008) ‘Ο θάνατος στην παιδική λογοτεχνία ’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2008.491.