Τσιλιμένη Τ. (2007) ‘Τεύχος 5 - Καλωσόρισμα’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2007.481.