Ποζιού Ε. (2023) ‘Η συμπερίληψη ως βίωμα στο έργο «Ένα παιδί από το πουθενά» της Άλκης Ζέη’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, σσ. 82–93. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2023.1956.