Πουρνή Γ.-Ε. (2023) ‘Αναπαραστάσεις της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας στο έργο της Άλκης Ζέη για παιδιά’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, σσ. 68–81. doi: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2023.1953.