Μαριάννα Μίσιου & Δρ. Γιάννης Κουκουλάς (2023) ‘Πόσο γκράφικ νόβελ είναι ένα γκράφικ νόβελ’;, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1899 (ημερομηνία πρόσβασης: 21 Φεβρουάριος 2024).