Τσιλιμένη Τ. (2022) ‘Τεύχος 37 - Καλωσόρισμα’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1637 (ημερομηνία πρόσβασης: 15 Απρίλιος 2024).