Αγγελάκη Ρ.-Τ. (2022) ‘ Συμβολισμοί και ανατροπές’., ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1269 (ημερομηνία πρόσβασης: 2 Δεκέμβριος 2023).