Τσιώρη D. (2022) ‘The Pedagogical Dimensions of Food in Children’s Literature: The paradigm of Greek children’s literature’, ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1251 (ημερομηνία πρόσβασης: 29 Φεβρουάριος 2024).