Συντακτική επιτροπή του περιοδικού. 2022. ‘Τεύχος 36 - Καλωσόρισμα’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, Ιούλιος. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2022.982.