Μπέλλου Γεωργία, Τσιλιμένη Τασούλα, και Καρακίτσιος Ανδρέας. 2021. ‘Λογοτεχνική γραφή και έμπνευση: Απόψεις συγγραφέων’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Δεκέμβριος. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2021.801.