Νόρα Αναγνώστου. 2021. ‘Eπιλέγοντας ποιήματα για παιδιά σχολικής ηλικίας’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, Δεκέμβριος. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2021.799.