Τσιλιμένη Τασούλα. 2021. ‘1821 και Παιδική/Εφηβική Λογοτεχνία’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Νοέμβριος. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2021.788.